Jasa Setrika Uap SALIRA Leuwiseeng Sukaherang Singaparna Tasikmalaya

Tah ieu Lur, Obat Rieut Jejedudan Mastaka Batuk Pilek Ogé, Mirah tapi Seueur nu Cocok

Calon Media Online SALIRA ID – Ieu pangalaman pribados, ari rieut téh, teu weléh anu janten tujuan pengobatan nyaéta ka Mantri Dadang, éta anu aya di Kampung Ciputri, Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna, pami ti arah Bunderan Taman Alun-alun Singaparna mah palih kiri.

Réa pisan jalmi anu tatamba kadinya, kaseueran nana nyarioskeun yén pada cocok cenah. Ah duka kumaha nya, da ari landong-landong na mah panginten Landong-landong Obat Standar anu aya gampil di pésér di Tiap Apotek ageung ge. Tapi sa atosna dina panangan Pak Haji Mantri Dadang, Subhanalloh ku kawasa Gusti Allah janten seueur anu cocok teras neras damang.

Pribados tadi énjing-énjing keuna ku panyawat BPD (Batu Pilek Demam), ah da teu seueur saur, mangprung wéh OTW ka pak mantri dadang.

Tah kango obat-obat panyawat BPD (Batu Pilek Demam), ieu lur dipasihan nana téh, mangga bilih badé di catet. Tapi saé na mah kedah sasuai sareng Resép Mantri Dadang, janten saé na dongkap waé langsung tatamba ka tempat praktekna nya (bilih aya panyawat sanés anu mung ka uninga ku pa mantri khan). Biaya tatamba na rata-rata Rp. 25.000,-.

Sakitu bagi-bagi pangalaman asli pribados kango mingon ayeuna, ké urang tepang deui dina dinten Saptu kapayun na – margi Website ieu di update na sa mingon sakali – nyaéta tiap dinten Saptu. Mugia wéh dina waktosna tiasa medar deui masihan info sanés anu manfaat ka dulur-dulur sadayana. Amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.