Jasa Setrika Uap SALIRA Leuwiseeng Sukaherang Singaparna Tasikmalaya

Hayu urang bernostalgila

TASIKMALAYA, SALIRA ID – Kamonesan lagu-lagu daerah khas Sunda – maksudnya “lalaguan sunda barudak bareto jaman baheula”.

1. Ucang-ucang angge

Ucang-ucang angge
Mulung muncang ka parangge
Digogog ku anjing gede
Anjing gede nu pa lebe
Ari gog gog cucungung

2. Trang trang kolentrang

Trang trang kolentrang
Si londok paeh nundutan
Mesat gobang kabuyutan
Tikusruk kana durukan

3. Tongtolang nangka

Tongtolang nangka
Kawinan bapa
Poe salasa teu beja-beja
Aduh-aduh si bapa
Teungteuingin ka ema
Bapa mah suka-suka
Jeuh nu ngora

4. Cingcangkeling

Cingcangkeling manuk cingkleung cindeten
Plos ka kolong
Bapa satar buleneng

5. Tokecang

Tokecang-tokecang
Malik pendil tosblong
Angeun kacang angeun kacang
Sapariuk kosong

6. Japati

Aya hiji kurung
Pinuh ku japati
Japati kaluar
Disada uok-uokan
Alim ka ramana
Alim ka ibuna
Hoyong ka putrana
Nu centik bulu socana

7. Colenak

Colenak beuleum peuyeum digulaan
Awas bom batok (2X)
Rebu-rebu randa montok
Leumpangna dicentok-centok
Sieun nincak tai kotok

8. Blung blong

Blung blong
Tampelet tampa gelom
Lalamis bulu maung
Cerentel cantel
Pakuong doblus

9. Tatitut

Tat tit tut
Daun kanyere (kaliki)
Saha nu hitut budak awewe (lalaki)
Dibawa ka saung butut
Balikna ngaburusut

10. Boneka abdi

Abdi teh ayeuna
Gaduh hiji boneka
Teu kinten saena
Sareng lucuna
Ku abdi dierokkan
Erokna sae pisan
Sumangga tingali
Boneka abdi

11. Cingciripit

Cingciripit
Tulang bajing kacapit
Kacapit ku bulu pare
Bulu pare seuseuketna
Jol pa dalang
Mawa wayang jrek-jrek nong

12. Oray-orayan

Oray-orayan
Luar leor mapay sawah
Tong ka sawah
Parena keur sedeng beukah
Oray-orayan
Luar leor mapay leuwi
Tong ka leuwi
Di leuwi loba nu mandi
Oray-orayan
Oray naon, oray bungka, bungka naon, bungka laut. Laut naon, laut dipa
Dipa naon..
Dipanderiiii

13. Ayang-ayanggung

Ayang-ayanggung
Gung goongna rame
Menak ki wastanu
Nu jadi wadana
Naha maneh kitu
Tukang olo-olo
Loba anu giruk
Ruket jeung kompeni
Niat jadi pangkat
Katon kagorengan
Ngantos kanjeng dalem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong
Jalan ka batawi ngemplong

Saha nu emut keneeh..
Pasti tos kolot,

Pami emut keneh sok ajarkeun deui ka anak incu, beh budaya urang teu leungit

Leave a Reply

Your email address will not be published.